V roku 2009 obdržal AH Cenu Karola Pádivého na Hudobnom fonde
Odborná porota súťaže MDH - Dychovky v preši Vladimír Dianiška, Adam Hudec, Antonín Pauluš
Slovenské mamičky v podaní všetkých kapiel Dychovky v preši - Pezinok
Adam Hudec s Vladom Kumpanom - Ceny SOZA 2015
Malokapatská kapela 1983
Karol Bubnič, Anton Gajdoš, Adam Hudec v televíznom programe STV 1984 - Ešte vínko nevykyslo
Adam Hudec ako hudobný režisér
Malokarpatská kapela v televíznej relácii v roku 1983
Malokarpatská kapela v roku 1990
Absolventský koncert na VŠMU AH v Slovenskej filharmónii v roku 1976
Sólisti MK v programe ORF Musikantenstadl so slávnym moderátorom Karlom Moikom - Viedeň 1987

Medzinárodný festival DH - Rybnik Poľsko,A.Hudec diriguje Rybnik polku