Nahrávky Malokarpatskej kapely pre OPUS

Aufnahme Blaskapelle Malokarpatska LP/CD

Nahrávky Malokarpatskej kapely v televíznych programoch

            Aufnahme Blaskapelle Malokarpatska für TV


Nahrávky Malokarpatskej kapely pre Slovenský rozhlas

          Aufnahme Blaskapelle Malokarpatska für Rundfunk